Je pro Vs Kolín mstem, na kterm Vm zle? Pak nevhejte a pipojte se k redakn FB skupin Kolín Prbn.cz.

Přemysl Otakar II. král železný a zlatý

27.08.2020 (08:24) - aktualizovno: 27.08.2020 (08:29)
Kolín - Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, Narodil se v roce 1233, pravděpodobně v Městci Králové a zemřel 26. srpna 1278 (Suché Kruty). Pátý český král, moravský markrabě, rakouský vévoda, štýrský vévoda, korutanský vévoda a kraňský markrabě z rodu Přemyslovců. Narodil se jako syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské.

Při příležitosti výročí krále Přemysla Otakara II. zveřejňujeme úryvek ze scénáře divadelní hry pana Antonína Malacha, který zpracoval podle Františka Křeliny, spoluvězně básníka Jana Zahradníčka a z dalších zdrojů.

Král Přemysl Otakar II. nebyl příliš vysoký, tváře měl snědé, na pohled byl ušlechtilý a vzdělaný.

Přemysl Otakar II. Když za mnou přišli šlechtici, kterým se stejně jako mně nelíbilo, jak otec spravoval či spíše zanedbával zemi, nechal jsem se zvolit za spoluvládce České země. Dostalo se mi nového titulu mladší král. Místo společné vlády však došlo mezi mnou a otcem k roztržce a k boji o moc. Většina šlechty tehdy otce opustila, a on raději před mou zjevnou převahou odešel z naší země.

Moje matka Kunhuta zemřela žalem. Nemohla se dívat, jak vzdoruji svému otci, jak se z jejího muže a syna stali nepřátelé na život a na smrt. Proto jsem se podivil, když v noci před rozhodujícím bojem o hrad, mi ohlásili návštěvu královny. Jaké královny, lekl jsem se. To snad matka vstala z hrobu? Vstoupila skromně oděná starší žena. To, že je královna? Ale pak jsem ji poznal. Byla to moje teta Anežka, která se vzdala světského života, zasvětila svůj život službě uboýákům a nemocným. Založila v Praze klášter Na Františku. Snad s Boží pomocí se jí podařilo projít všemi strážemi obléhaného hradu, když měly přísný pokyn nevpustit do hradu nikoho kromě krále.

Prosila mne, abych se smířil s otcem. Odporoval jsem, že dosud mám královskou korunu, že se hradu bez boje nevzdám a že dám za korunu i život. Vyčetla mi, že nejde jen o můj život, ale o životy všech, co mne podporují v odboji proti králi.

Mám se vzdát? Myslel jsem na muže, který mi byl tak velmi podoben. Jak se dostal Abšalóm, syn krále Davida k moci, jak získal na svou stranu tolik vlivných příznivců? Byl pohledný a výřečný, měl dobré způsoby. Dokázal se chovat s vypočítavostí přívětivě, vztahoval své ruce k těm, co mu sdělovali svou při a dokonce je políbil. Sliboval, že sjedná spravedlnost těm, kdo od krále odcházeli s nepořízenou. Na co asi myslel odbojný syn Abšalóm, který později ohrožoval svého otce? Stejně jako přede mnou, byl jeho otec přinucen uprchnout ze země. Ale později Abšalóm prohrál rozhodující bitvu a při útěku uvízl na stromě. Nemohl se bránit a byl velitelem Davidova vojska v rozporu s přáním jeho otce, aby s jeho synem jednali šetrně, zabit. Vojáci se těšili, že oslaví vítězství, ale král David místo, aby se radoval s ostatními a truchlil nad zabitými bojovníky jeho vojska, plakal pro svého syna: „Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, synu můj.“ Má Anežka pravdu, když si nepřeje další bitvu? Co když zítra rozpustím vojsko a vzdám se přesile bez boje? Jak se zachová král? Nezahubí svého syna?

Vypravěč: A zde máme krále seniora Václava I. Mnozí mu vyčítají, že tráví mnoho času mimo svůj hrad. Jeho domovem jsou lesy kolem Prahy. Tam jej lze zastihnout spíš než na hradě. Je pohrbený, jediné pravé oko mu podivně cuká. Při jedné divoké štvanici král Václav o to druhé přišel. A trpí takovou křečí, že se mu z ničeho nic sevřou prsty. Je na něm vidět, jak je to bolestivé, jak zatíná zuby. Jeho žalostný stav nezakryje ani nádherný korunovační plášť v zlatém okruží, žezlo v rukou, ani celá nádhera jeho odění. Vzdá se mu dnes v den slavné mše jeho syn nebo budou pokračovat boje?

Václav I: Zvuky na dvoře a zvuky kostelních zvonů mi způsobují velké bolesti. Proto se zdržuji více v lesích kolem Prahy, kde tyto zvuky nejsou slyšet. Straním se místům, kde je slyšet třeba i umíráček a vladaření přenechávám správcům země. Zamiloval jsem si rytířské turnaje, trubadúři zdobí můj hrad.

V době mého kralování se proti mně postavil můj vlastní syn, jediný dědic a následník trůnu. Přemysl, kterého jsem si bytostně přál jako následníka trůnu. Nejprve mne přinutili, abych souhlasil s tím, aby byl korunován na krále juniora. Po korunovaci jsem uznal jeho převahu, a z obavy o svůj život se uchýlil do Míšně. Naštěstí se Přemyslovi nepodařilo porazit hrstku mých věrných a dobýt v rozhodující bitvě Most. Moji stoupenci překvapili Přemyslův vojenský tábor a uštědřili mu krutou porážku. Po ní začali mého syna Přemysla, jak se dalo čekat opouštět jeho příznivci, koalice mých nepřátel se hroutila. A potom se mému vojsku podařilo dobýt město Praha a obléhat Pražský hrad.

Uchýlil jsem se prozatím do kláštera na František, ke své milované sestře Anežce. Pro mnohé naprosto nepochopitelné, že odmítla být nejen královnou, ale i císařovnou. Dal jsem jí volnost, aby se sama rozhodla, zda přijme nabídku k sňatku od německého císaře Fridricha. Když jej odmítla, všichni šlechticové měli obavu, zda z toho nebude pro naši zem pohroma, zda nám císař nevyhlásí válku. Ale císař kupodivu pochopil, že Anežka se rozhodla pro Krista, ženicha, který předčí i jeho a rozhodla se pro klášter. Ten večer, kdy bylo jasné, že se syn Přemysl na Pražském hradě neubrání, přišla mi díky ní na mysl slova apoštola Pavla:
Tak čím jsem vinen? Sám jsem vzdoroval otci, trucoval jsem, když nebylo po mém, proč se tedy divím, že Přemysl, který po mně zdědil vladařské schopnosti a touhu po moci, se ke mně chová obdobně. Čím jsem vinen…

Vypravěč: Na druhý den mladý král Přemysl kapituloval bez boje. Původně byl král Václav rozhodnut krutě se synem naložit, ale nakonec obměkčen nechal svého syna pouze odvést a střežit na hradě Přimda. Zcela jinak se král Václav zachoval k ostatním vzbouřencům, kteří se po čase vrátili do Prahy. Lámání kolem, useknutí končetiny a nakonec poprava ukončila trápení odsouzených. Král Václav brzy syna z hradu propustil a jmenoval jej pod dohledem spolehlivých šlechticů markrabětem moravským. Po smrti svého otce se Přemysl Otakar II. stal mocným králem, kterému se dodnes říká král železný a zlatý. Železný se mu říkalo po bitvě u Kressenburgu, kde se proslavili jeho těžkooděnci. Krále s jeho skutečným bohatstvím ve stříbře z Kutnohorských dolů nazvali pro větší lesk a třpyt království zlatým.

Autor: pet
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Zprávy by Vs tak mohlo zajmat:

Václav Morávek - Kolín 2022

Kolín - Letošní připomínka štábního kapitána Václava Morávka se v Kolíně uskuteční 12. září 2022. Podrobnosti budou zveřejněny :) [yt... cel lnek
 

FESTIVAL KMOCHŮV KOLÍN SE VRACÍ V PLNÉ SÍLE

Kolín - Po dvouleté přestávce, kterou si vynutila pandemie koronaviru, se běh hudebního festivalu Kmochův Kolín vrací zpět do zajetých kolejí. A pr... cel lnek
 

Boj o lesy u Týnce nad Labem

Kolín, Týnec nad Labem (okres Kolín) - Když se ke mě před pár týdny doneslo, že se má těžit písek uprostřed lesů mezi obcemi Jelen a Bělušice, nechtělo se mi tomu věřit. ... cel lnek
 

Reportáž z první lokality Smluvní péče - stráň Na Vinicích 18.9.2021

Kolín - Reportáž z první lokality Smluvní péče - stráň Na Vinicích 18. září 2021 S lokalitou se, pod vedením kolínského ochranáře přír... cel lnek
 

Připomínka Václava Morávka a Josefa Mašína v Kolíně a Lošanech.

Kolín - V pondělí 13. žáří si Kolín připomene dva ze Tří králů - bojovníků za svobodu z doby druhé světové války. Václava Morávka a Josefa... cel lnek
 

Nový směr ochrany přírody na Kolínsku

Kolín - V nedávné době začal v Kolíně vznikat nový projekt na ochranu přírody. Setkali jsme se s jeho autorem, Bohuslavem Bošem, natočili s ním kr... cel lnek
 

Nový kolínský PROJEKT SMLUVNÍ PÉČE O PERSPEKTIVNÍ PŘÍRODNÍ LOKALITY

Kolín - PROJEKT SMLUVNÍ PÉČE O PERSPEKTIVNÍ PŘÍRODNÍ LOKALITY PŘIPRAVIL BoŠ, HEL A KAMARÁD PAVEL, POMOHLO MĚSTO KOLÍN A PRŮBĚŽNĚ CZ, ZAŠTÍT... cel lnek
 

Českobroďáci popřáli téměř 650 zdravotníkům

Český Brod (okres Kolín) - Svátek sester a záchranářů v době covidu: Českobroďáci popřáli téměř 650 zdravotníkům Již druhým rokem zdravotníci oslavili „s... cel lnek
 

Příběh kolínského skauta v R.A.F.

Kolín - Video bylo připraveno podle článku Františka Srpa „Standa ze 4. oddílu“ zveřejněném v 7. čísle časopisu Skauting z roku 2001. Vy... cel lnek
 

Sousedé z českobrodska a okolí mysleli na nemocnice i o Velikonocích

Kolín - Během současné pandemie proběhlo několik akcí, které měly povzbudit, v dnešní době, přetížené záchranáře a zdravotníky. Mezi ni... cel lnek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    star

:: Krimi

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Kultura

:: Sport

:: Názory

Steda 30. listopadu 2022
svtek m Ondej a ztra Iva
 
 
TIP: Vyberte si region (okresn msto) i zvolte rubriku zprv, pop. oboj a ulote do oblbench. Nastaven URL adresa funguje jako filtr pro Vmi zvolen vbr zprv.
 
 
 
:: weby
:: média