Je pro Vás Kolín místem, na kterém Vám záleží? Pak neváhejte a připojte se k redakční FB skupině Kolín Průběžně.cz.

Komenský o sv. Václavu

27.09.2019 (22:04)
Kolín - Při příležitosti svátku sv. Václava zapátráme trochu v historických spisech. Co o sv. Václavu napsal sám Jan Amos Komenský?

Ale zle se odplatila pobožnému synu bezbožná matka. Nebo chtějíc Boleslavovi, svých pověr a obyčejů následovníku, celou zemi českou v poddanost uvésti, všudy o Václavovi zle mluviti a v ošklivost ho uvoditi se snažila, jako by nebyl spůsobný k vykonávání knížecích povinností, kteréž prý ne náboženstvím a ceremoniemi, než vojskem a zbraněmi řízeny býti mají. Ale když ho s tím se vším i v knížetství i pověsti dobré utvrzeného viděla, teprv o tom, jak by zahlazen býti mohl, nejen přemyšlovati ale i bratru jeho bezbožné rady dodávati začala.

Naskytla se jí pak k tomu vinšovaná příhodnost, že se Boleslavovi syn narodil. Protož Václava, aby do Boleslavě přijel a jeho biřmování přítomen byl, velice žádala; a když přijel, i bratr i matka lahodným objímáním, líbáním, i vzácným pangétem, kterýž dlouho na noc trval, ctili. Václav všecko v podezření maje, obrátil se ne na odpočinutí ale do kostela, tam na modlitbách a v úpění k Bohu tu noc ztráviti míně.

V tom když on tak na modlitbách trval, hned od nespící matky k nešlechetnému skutku probuzený Boleslav bratr na něj s mečem napadl a první sic ranou, čeho chtěl, nedovedl, když mu mimo naději strnutému meč z rukou vypadl. Ale hned zase když se mu mysl a prchlivost vrátila a maje při sobě toho skutku pomocníky, ránu obnovil a tak snadně neozbrojeného a nebránícího se bratra zamordoval. Stalo se tak léta 929., dne 28. září, kteréhož dne posavad svátek jeho v Čechách se slavívá.

Tak smělou a nešlechetnou opovážlivostí v knížetství se uvázav Boleslav, ihned křesťanům všechněm, obzvláště kněžím, kteříž by sami dobrovolně z Čech neustoupili, vězením i smrtí hrozil. A máteř přidala, aby zbití nebyli pohřebováni, ale psům a ptactvu k sežrání necháváni. Kterýmž ortelem mnozí přestrašeni byvše, utíkali, mnozí pak zjímáni a rozličnými smrtmi zahlazeni byli. Mezi nimiž i Podivín, někdy Václavův nejmilejší a nejtajnější komorník, oběšen.

Avšak když déle na tak mnohá svých věrných soužení, smrti a vyhánění dívati se nemohlo spravedlivé Boží oko, ukázalo na Drahomíře strašný hněvu svého příklad. Nebo na tom místě, kdež nepohřbené ještě kněžské kosti ležely, země sama od sebe se otevřevši, Drahomíru za živa s vozem i s těmi, kteří s ní jeli, pozřela. Kteréž místo za pražským zámkem až posavad ukazováno bývá.

Trestal Pán Bůh i ty, kteří mordu toho pomocníci byli a meče své dobývali. Nebo někteří z nich s smyslem se pominuli a jako vzteklí s vysoka dolů skákali. Někteří na ty meče, kteréž proti nevinným obnažili, naléhali. K tomu zeď v kostele, kdež Václav byl zabit, jako ustavičný bezbožnosti té svědek, od té krve, kterouž pokropena byla, žádnou lidskou prací otřína neb obmyta býti nemohla. Kteřížto tak rozliční divové Boleslava tak přestrašili, že potom lépe s křesťany nakládal.

Nad to císař Otto pro pomstění bratrské vraždy a tyranství toho s vojskem přitáhl a Boleslava oblehna, k tomu přivedl, že musil slíbiti i vyhnané křesťany zase povolati a všeliké křivdy všelijak nahraditi i své vlastní syny křesťanům na cvičení odvésti. A když potom Boleslav, syn pobožný, na jeho místo nastoupil, tu křesťanské náboženství plněji rostlo, pohanstvo pak pomalu mizelo, ačkoli do konce ještě nezmizelo.

Převzato z: texty.citanka.cz/kom…
Autor: pet
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Kultura by Vás také mohlo zajímat:

Založení prvního dívčího skautského oddílu v Kolíně

Kolín - Dnes si připomínáme jedno další skautské výročí: "Středa 3.5.1920 sestrou Alexandrou Práglovou. Popud k založení vyšel od bratra Smolíka, neboť ... celý článek
 

Svátek sv. Jiří - patrona skautů

Kolín - Pro některé symbolicky, pro některé více doslovně, ale pro všechny skauty je 24. duben skautským svátkem. Svatý Jiří - římský voják pocházející z A... celý článek
 

Dvacet let Ladislava Kamarýta

Kolín - Trochu ve stínu událostí a jiných výročí uplynulo 16. března dvacet let od odchodu Kolíňáka Ladislava Kamarýta. Narodil se 12. února 1928. Jako ... celý článek
 

Před sto lety vznikl v Kolíně první oddíl Vlčat

Kolín - Při příležitosti Sto let skautingu na Kolínsku si dnes připomeneme jednu událost. Jiří Kopecký - skautskou přezdívkou Kope - o ní píše: Založení... celý článek
 

Nové prodejní sítě v Městském informačním centru

Kolín - Městské informační centrum Kolín (Na Hradbách 157) nově nabízí možnost zakoupit si vstupenky přes prodejní sítě Ticketportal,Colosseum Ticket a Ticket... celý článek
 

Opravdová přijetí - vystoupení v Divadélku 33

Kolín - Opravdová přijetí, klubka nevzdávání se… Sirény v měsíčních mořích klidu. Opravdová přijetí, kolébky hořkosti. Hedvábné kůže a barevné ženy. Různor... celý článek
 

Opravdová přijetí - představení s novými texty Michala Němce

Kolín - Nové básně a texty kolínského básníka Michala Němce v představení žáků literárně-dramatického oboru s názvem OPRAVDOVÁ PŘIJETÍ. Divadélko 33 Zák... celý článek
 

Skautská výstava ve Starém Kolíně

Starý Kolín (okres Kolín) - Skauti ve Starém Kolíně si připomínají třicet let své činnosti.... celý článek
 

Sto let Československé církve husitské

Kolín - Přednáškou patriarchy Československé církve husitské Tomáše Butty si v neděli 9. února připomněla Kostnická jednota v Kolíně sto let od vzniku této ná... celý článek
 

Mirko Vosátka - přítel Kolínských skautů

Kolín - i těch, kteří ve své době nemohli nosit skautský šátek. Mirko Vosátka byl skautský vedoucí a spisovatel. Již na konci první republiky začal psát kn... celý článek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    starší

:: Zprávy

:: Krimi

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Sport

:: Názory

Středa 3. června 2020
svátek má Tamara a zítra Dalibor
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.
 
 
 
:: weby
:: média