Je pro Vás Kolín místem, na kterém Vám záleží? Pak neváhejte a připojte se k redakční FB skupině Kolín Průběžně.cz.

Komenský o sv. Václavu

27.09.2019 (22:04)
Kolín - Při příležitosti svátku sv. Václava zapátráme trochu v historických spisech. Co o sv. Václavu napsal sám Jan Amos Komenský?

Ale zle se odplatila pobožnému synu bezbožná matka. Nebo chtějíc Boleslavovi, svých pověr a obyčejů následovníku, celou zemi českou v poddanost uvésti, všudy o Václavovi zle mluviti a v ošklivost ho uvoditi se snažila, jako by nebyl spůsobný k vykonávání knížecích povinností, kteréž prý ne náboženstvím a ceremoniemi, než vojskem a zbraněmi řízeny býti mají. Ale když ho s tím se vším i v knížetství i pověsti dobré utvrzeného viděla, teprv o tom, jak by zahlazen býti mohl, nejen přemyšlovati ale i bratru jeho bezbožné rady dodávati začala.

Naskytla se jí pak k tomu vinšovaná příhodnost, že se Boleslavovi syn narodil. Protož Václava, aby do Boleslavě přijel a jeho biřmování přítomen byl, velice žádala; a když přijel, i bratr i matka lahodným objímáním, líbáním, i vzácným pangétem, kterýž dlouho na noc trval, ctili. Václav všecko v podezření maje, obrátil se ne na odpočinutí ale do kostela, tam na modlitbách a v úpění k Bohu tu noc ztráviti míně.

V tom když on tak na modlitbách trval, hned od nespící matky k nešlechetnému skutku probuzený Boleslav bratr na něj s mečem napadl a první sic ranou, čeho chtěl, nedovedl, když mu mimo naději strnutému meč z rukou vypadl. Ale hned zase když se mu mysl a prchlivost vrátila a maje při sobě toho skutku pomocníky, ránu obnovil a tak snadně neozbrojeného a nebránícího se bratra zamordoval. Stalo se tak léta 929., dne 28. září, kteréhož dne posavad svátek jeho v Čechách se slavívá.

Tak smělou a nešlechetnou opovážlivostí v knížetství se uvázav Boleslav, ihned křesťanům všechněm, obzvláště kněžím, kteříž by sami dobrovolně z Čech neustoupili, vězením i smrtí hrozil. A máteř přidala, aby zbití nebyli pohřebováni, ale psům a ptactvu k sežrání necháváni. Kterýmž ortelem mnozí přestrašeni byvše, utíkali, mnozí pak zjímáni a rozličnými smrtmi zahlazeni byli. Mezi nimiž i Podivín, někdy Václavův nejmilejší a nejtajnější komorník, oběšen.

Avšak když déle na tak mnohá svých věrných soužení, smrti a vyhánění dívati se nemohlo spravedlivé Boží oko, ukázalo na Drahomíře strašný hněvu svého příklad. Nebo na tom místě, kdež nepohřbené ještě kněžské kosti ležely, země sama od sebe se otevřevši, Drahomíru za živa s vozem i s těmi, kteří s ní jeli, pozřela. Kteréž místo za pražským zámkem až posavad ukazováno bývá.

Trestal Pán Bůh i ty, kteří mordu toho pomocníci byli a meče své dobývali. Nebo někteří z nich s smyslem se pominuli a jako vzteklí s vysoka dolů skákali. Někteří na ty meče, kteréž proti nevinným obnažili, naléhali. K tomu zeď v kostele, kdež Václav byl zabit, jako ustavičný bezbožnosti té svědek, od té krve, kterouž pokropena byla, žádnou lidskou prací otřína neb obmyta býti nemohla. Kteřížto tak rozliční divové Boleslava tak přestrašili, že potom lépe s křesťany nakládal.

Nad to císař Otto pro pomstění bratrské vraždy a tyranství toho s vojskem přitáhl a Boleslava oblehna, k tomu přivedl, že musil slíbiti i vyhnané křesťany zase povolati a všeliké křivdy všelijak nahraditi i své vlastní syny křesťanům na cvičení odvésti. A když potom Boleslav, syn pobožný, na jeho místo nastoupil, tu křesťanské náboženství plněji rostlo, pohanstvo pak pomalu mizelo, ačkoli do konce ještě nezmizelo.

Převzato z: texty.citanka.cz/kom…
Autor: pet
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Kultura by Vás také mohlo zajímat:

Mirko Vosátka - přítel Kolínských skautů

Kolín - i těch, kteří ve své době nemohli nosit skautský šátek. Mirko Vosátka byl skautský vedoucí a spisovatel. Již na konci první republiky začal psát kn... celý článek
 

Betlémské světlo na cestě do Kolína

Kolín - Je již tradicí, že skauti krátce před Vánočními svátky rozvážejí a roznášejí tzv. Betlémské světlo, malý plamínek dovezený z Izraele, z míst, kde se p... celý článek
 

Česká televize odvysílá pohádku, která se točila i v Kolíně

Kolín - V sobotu 15. června probíhaly v Kolíně závody krásných autoveteránů. Souběžně se starými krásnými auty se však po kolínském náměstí proháněly i mnohem... celý článek
 

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Kolín

Kolín - Hudba, zpěv a jedna hudební premiéra... to byl včerejší koncert Dechového orchestru Základní umělecké školy Františka Kmocha v kolínském divadle. U... celý článek
 

České jesličky v kolínském divadle

Městské divadlo Kolín
Kolín - Přijďte se příjemně naladit vánoční zpěvohrou Jaroslava Křičky České jesličky. Pásmo vánočních příběhů s použitím ilustrací ZUŠ Kolín prostřednictvím ... celý článek
 

Adventní ekumenické setkání

Kolín - Kostnická jednota v Kolíně připravila k Adventu setkání na neděli 1. prosince 2019. Program se uskuteční v Duškově síni Husova domu (fara Evangelic... celý článek
 

Izraelskou zemí s Františkem Vošvrdou

Kolín - Známý kolínský turista František Vošvrda bude vyprávět o svém putování Izraelskou zemí na přednášce nazvané Po stopách Ježíše Krista. Vyprávění, d... celý článek
 

Výročí Petra Parléře - stavitele kolínského sv. Bartoloměje

Kolín - Petr Parléř, německy Peter Parler, se narodil mezi roky 1332 nebo 1333 v Kolíně nad Rýnem nebo Švábském Gmünd. Jeho otcem byl stavitel Heinrich Par... celý článek
 

Představení V černém lese pěšina

Kolín - Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Kolín, pod vedením Martiny Dobiášové, připravili představení na motivy povídek A. P. Čechova V černém lese pěšin... celý článek
 

Veřejný večer souborů ZUŠ Kolín 2019

Kolín - Krásný program připravili na pondělí 20. května učitelé a žáci Zakladní umělecké školy v Kolíně. Sedm hudebních částí, od nejmenších zpěváků přes ... celý článek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    starší

:: Zprávy

Kolín - Kdy na Práchovnu?

 

:: Krimi

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Sport

:: Názory

Úterý 28. ledna 2020
svátek má Otýlie a zítra Zdislava
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.
 
 
 
:: weby
:: média