Je pro Vás Kolín místem, na kterém Vám záleží? Pak neváhejte a připojte se k redakční FB skupině Kolín Průběžně.cz.

Notorický lapka při útěku začal ztrácet ukradené čokolády, pod oděv se mu jich vešlo 46!

18.01.2016 (00:14)
Ilustrační foto | FOTO: Jana Lahodová
Ilustrační foto | FOTO: Jana Lahodová
Kolín - Nejdříve byl chlapík zadržen při krádeži v Kauflandu, druhý den v Bille u plavečáku a o pár hodin později v Bille na náměstí Republiky. Podrobnosti o tomto případu a mnoha dalších, kterými se zabývali kolínští strážníci v období od 2. do 14. ledna, se dozvíte z pravidelné svodky Heleny Honkiszové, tiskové mluvčí Městské policie Kolín.

sobota 2. ledna

Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení od občana, který uvedl, že se před OC Kaufland v ulici Benešova pohybuje mladík s dívkou, kteří se vydávají za neslyšící osoby a od nakupujících žebrají peníze. Hlídka MP Kolín provedla kontrolu uvedené lokality, ale osoby uvedeného popisu se zde už nenacházely.

Ve večerních hodinách byly ostrahou Tesca přistiženy dvě osoby při krádeži zboží. Žena z Rumunska zde odcizila zboží v hodnotě 335 Kč tím, že ho pronesla za pokladní zónu a neměla úmysl ho zaplatit. Druhá žena, také z Rumunska, odcizila zboží v hodnotě 220 Kč. Zboží pronesla za pokladní zónu a nezaplatila. Obě ženy se přivolané hlídce MP Kolín ke krádeži doznaly, přestupek proti majetku byl vyřešen uložením blokové pokuty.

pondělí 4. ledna

Na služebnu MP Kolín přinesl občan peněženku, kterou nalezl poblíž ulice Kutnohorská. Z obsahu peněženky bylo možno dohledat majitelku, kterou strážníci MP Kolín informovali o nálezu. Žena si peněženku, která obsahovala i menší finanční hotovost, po provedení nezbytné administrativy převzala na služebně MP Kolín.

Bylo přijato telefonické oznámení od občana, který uvedl, že v prostoru parkoviště před OC Kaufland nabízí muž v bílé bundě občanům nějaké zboží. Po příjezdu na místo oznámení strážníci zkontrolovali uvedenou lokalitu. Muž uvedeného popisu se na místě již nenacházel.

Bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy Billy – Futurum ohledně muže, který zde odcizil zboží, které si uschoval pod bundu a prošel za pokladní zónu bez zaplacení. Po příjezdu na místo se muž z Rumunska přivolaným strážníkům k tomu, že odcizil deodorant v hodnotě 94,90 Kč doznal. Přestupek proti majetku byl vyřešen uložením blokové pokuty.

úterý 5. ledna

Bylo přijato telefonické oznámení od občana ohledně psa, který byl uvázaný na vlakové zastávce ČD Kolín – Zálabí. Strážníci křížence střední velikosti černé barvy převezli do městského útulku.

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků (rajón č.3) bylo zjištěno poškozené veřejně prospěšné zařízení – lavičky, a to v ulici Lipanská a v ulici Kutnohorská (na zastávce MHD).

Obě závady byly zdokumentovány a předány, jako podnět ve smyslu zjištěné závady, na příslušný odbor MěÚ Kolín.

Při kontrolní činnosti v okolí ulice Starokolínská, kde byl v minulosti problém s neoprávněně založenou skládkou odpadků a odpadu, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4, 5), že skládka, která zde v minulých měsících hyzdila toto místo, je odklizená. Kontroly tohoto problémového místa budou okrskáři nadále prováděny, aby opět nedošlo ke stejné situaci.

středa 6. ledna

Při kontrolní činnosti rajonu č.3 byli okrskoví strážníci osloveni občanem, který v prostoru ulice Pod Hroby nalezl malé pouzdro bez finanční hotovosti, s doklady a poukázkami na stravu (stravenky). Strážníci provedli místní šetření a dle dokumentů, které byly součástí obsahu, nález předali paní z Kolína, která ho ztratila. Paní byla velmi ráda a strážníkům poděkovala za jejich práci.

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla autohlídka MP Kolín, byl v ulici Jateční zjištěn místní problémový bezdomovec, který se přehraboval v kontejneru a odpadky vyhazoval na zem. Strážníci muže z místa, které musel uklidit, po dořešení přestupku vykázali.

Muž z Kolína nakupoval v Bille – Seifertova „za pět prstů“. Ostraha prodejny ho přistihla, jak odcizil zboží v hodnotě 190,40 Kč tím, že ho ukryl a pronesl za pokladní zónu. Přivolaným strážníkům se muž ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že hlídce nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Poté byla muži uložena za přestupek proti majetku uložena bloková pokuta.

čtvrtek 7. ledna

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla autohlídka MP Kolín v okolí ulice Antonína Kaliny, byl zjištěn problémový závislý bezdomovec, který zde v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na uvedených místech, popíjel krabicové víno. Po dořešení přestupku byl muž z místa vykázán.

Okrskoví strážníci rajonu č.3 provedli kontrolu dětského hřiště, které se nachází v ulici Tylova, kde byl v minulosti problém s pořezanými stromy. Strážníci zjistili, že je dřevo v tomto prostoru, na základě jejich upozornění, zodpovědnou osobou odklizené.

Přestupku proti majetku se v prodejně drogerie na Karlově náměstí dopustila žena z Kolína. Odcizila zde zboží v hodnotě 420 Kč, které uschovala a prošla bez jeho zaplacení za pokladní zónu. Přivolaným strážníkům se k přestupku proti majetku doznala, událost vyřešena uložením blokové pokuty.

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně muže, který se zřejmě pod vlivem alkoholu povaluje před jedním domem v ulici Masarykova. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž byl nezraněný pod vlivem alkoholu, se strážníky normálně komunikoval. Muž bydlel poblíž místa, kde si ustlal, proto ho strážníci dovedli do místa bydliště, kde si ho převzala osoba blízká.

pátek 8. ledna

Dnešního dne došlo v ulici Mostní - Školská ke střetu osobního vozidla s cyklistou. Hlídka MP Kolín, která se nacházela poblíž dopravní nehody, přivolala současně s jedním spoluobčanem na místo dopravní nehody RZS a policii, která si událost převzala k dalšímu šetření. Cyklista byl převezen do nemocnice.

Bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy Kauflandu, kde se „drobné krádeže“ dopustil muž z Kolína. Odcizil zde zboží v hodnotě 1635,90 Kč tím, že ho uschoval a pronesl za pokladní zónu bez zaplacení. Muž se ke krádeži přivolané hlídce MP Kolín doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Za přestupek proti majetku mu byla uložena bloková pokuta.

V Bille - Futurum odcizil zboží v hodnotě 49,90 Kč mladík z okresu Nymburk. Přivolaným strážníkům se ke krádeži doznal, přestupek byl vyřešen blokovou pokutou.

sobota 9. ledna

V průběhu kontrolní činnosti zjistili strážníci závadu na objektu města. Jedná se o vytržené okapové svody z obvodní zdi pivovaru (vedle domu v ulici Kovářská). Událost byla zdokumentována a předána, jako podnět ve smyslu zjištěné závady, na příslušný odbor MěÚ Kolín.

Při kontrolní činnosti parkoviště zjistila u OC Jezevčík autohlídka MP Kolín vozidlo, které mělo otevřené okénko. Strážníci za pomocí lustrace zjistili majitele vozidla, kterého o události informovali. Majitel byl velmi rád a poděkoval strážníkům za jejich práci.

V Bille – Seiferova byl přistižen při krádeži zboží v hodnotě 405,60 Kč muž z Kolína. K přestupku proti majetku se přivolaným strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pachatele, který byl přistižen při krádeži zboží dne 8. 1. 2016 v Kauflandu, nebyl již přestupek řešen strážníky na místě v blokovém řízení, ale událost bude předána na MěÚ – řešení přestupků. Tento muž se dopustil ještě dalšího přestupku proti majetku, pouze o několik hodin později a v jiném obchodě, tentokrát v Bille na náměstí Republiky. Zde odcizil 46 ks čokolády, kterou si uschoval pod oděv. Po projití za pokladní zónu, kde byl osloven ostrahou, začal utíkat a zboží v hodnotě 1375,40 Kč začal ztrácet cestou. Muž byl zadržen na parkovišti před Billou. Také toto porušení zákona bude předáno na MěÚ Kolín.

Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení od obyvatel ulice Funkeho. Uvedli, že se po domě pohybuje podomní prodejce, který zvoní na jednotlivé byty a nabízí perlátor k vodovodní baterii za 1000 Kč. Strážníci se dostavili na místo oznámení, kde jim oznamovatelé sdělili, že se podomní prodejce na místě již nenachází, protože utekl.

V prostoru ulice Jezeřanská pobíhal na volno černý kříženec. Pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možné dohledat majitele, proto byl převezen do městského útulku.

V devět hodin večer byla přijata telefonická stížnost od občanů na muže, který se povaluje před vchodem do haly ČD a injekční stříkačkou si nitrožilně aplikuje drogu. Oznamovatel uvedl, že má feťák kolem sebe také značný nepořádek. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž z Čáslavi byl po dořešení přestupku a uklizení nepořádku z místa velmi důrazně vykázán.

neděle 10. ledna

V ranních hodinách přijali strážníci na linku 156 oznámení ohledně nálezu mobilního telefonu. Telefon ležel před jednou z provozoven v ulici Kutnohorská. Po příjezdu na místo si strážníci nález převzali. Telefon určitého typu a značky byl zapnutý, ale nebylo možno z důvodu jeho zablokování zjistit údaje o majiteli, popřípadě nějaké jiné kontakty. Telefon však začal po chvíli zvonit, majitel se pokoušel z telefonu kamaráda na svůj přístroj dovolat. Po provedení nezbytné administrativy si telefon na služebně MP Kolín majitel vyzvedl.

pondělí 11. ledna

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci rajónu č. 1 neoprávněně založenou skládku odpadků, která se nachází v ulici Sokolská. Další skládku odpadků zjistili v Sendražicích okrskoví strážníci, kteří mají na starosti rajón č. 4 a 5. V prostoru a okolí dětského hřiště se nacházelo větší množství odpadků. Tento problém se zde vyskytuje opakovaně, po odklizení nahledané závady se zde za nějaký čas objeví znovu. Strážníci okrsku č.1 a č.4 a 5 provedli fotodokumentace problémových míst, událost bude předána, jako podnět ve smyslu zjištěné závady.

Na linku 156 bylo po čtrnácté hodině přijato telefonické oznámení ohledně muže pod vlivem alkoholu, který se pohybuje v Sendražicích v okolí školy. Rajónoví strážníci, kteří v tento čas prováděli kontrolu svěřeného okrsku muže ztotožnili a vykázali z místa. Muž ze Slovenska uposlechl a místo opustil.

úterý 12. ledna

Bylo přijato telefonické oznámení od pracovníků MěÚ Kolín – Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Problémová žena z Kolína se zde chovala nevhodně a užívala vulgární výrazy. Její nevhodné chování vadilo i ostatním návštěvníkům úřadu. Po příjezdu na místo strážníci ženu ztotožnili a vykázali z tohoto prostoru.

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa malého vzrůstu, který zmateně pobíhá v prostoru ulice Havlíčkova. Strážníci psa převezli do městského útulku.

středa 13. ledna

Při kontrolní činnosti v části Kolín – Zálabí zjistili okrskoví strážníci muže, který zde konzumoval alkoholický nápoj. Strážníci muži z okresu Kolín vysvětlili, že je v těchto místech zakázáno OZV města konzumovat alkoholické nápoje. Muž se omluvil, že o tomto zákazu nevěděl. V tomto případě se nejednalo o problémového závislého muže, který se porušování zákonů dopouští opakovaně a vědomě, proto postačilo vyřešení přestupku domluvou.

čtvrtek 14. ledna

Na linku 156 bylo přijato oznámení od občana, který uvedl, že u „staré lávky“ směrem na Kmochův ostrov je odkrytý kanál. Strážníci se dostavili na místo a poklop kanálu posunuli zpět na místo. Zabránili tak případné situaci, kdy mohlo dojít k úrazu chodců.

Bylo přijato oznámení od zaměstnanců provozovny Bistro – Jitřenka, které se nachází v ulici Kutnohorská. Jednalo se o nález peněženky, kterou si tam zapomněla jedna zákaznice. Strážníci si nalezenou věc, která kromě dokladů obsahovala i finanční hotovost převzali a po nezbytné administrativě předali v místě bydliště paní, která si ji v bistru zapomněla. Žena byla velmi ráda a děkovala nejen strážníkům, ale i poctivým nálezcům.

Okrskoví strážníci rajónu č. 4 a 5 zjistili nepořádek v ulici Třídvorská (poblíž vlakové zastávky Kolín – Zálabí). Jedná se o odpadky po konzumaci potravin, PET láhve od alkoholu, oblečení a spací pytel. Nepořádek zde zřejmě zanechal nějaký bezdomovec. Strážníci místo zdokumentovali a předali jako podnět ve smyslu zjištěné závady.

Ve večerních hodinách byla přijata telefonická stížnost od ostrahy ČD ohledně pomočeného opilého muže, který se zde povaloval na hale a nereagoval na výzvu k opuštění místa. Po příjezdu na místo strážníci zjistili muže, který byl ve stavu, kdy svým jednáním mohl být nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí. Muž z okresu Havlíčkův Brod byl vyšetřen přivolaným lékařem a poté umístěn na Protialkoholní záchytnou stanici k odeznění intoxikace.
Autor: kop
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Krimi by Vás také mohlo zajímat:

Kolínská policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení

FOTO: Policie ČR
Kolín - Dne 5. 1. 2018 v ranních hodinách došlo v Kolíně během 30 min. ke dvěma loupežným přepadením dvou náhodně vybraných žen. Dvojice pachatelů (muž a žena... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 18. července 2017 v době kolem 13:15 hod. došlo v ulici Ovčárecká v Kolíně na Novém mostě ke střet... celý článek
 

Kolínští policisté žádají veřejnost o pomoc při identifikaci

FOTO: Policie ČR
Kolín - Neznámý pachatel v době před 11 hodinou dne 2. června 2017 vnikl do domu v ul. Politických vězňů v Kolíně, odkud následně odcizil finanční hotovost. ... celý článek
 

Kolínská policie hledá muže se zcizenou platební kartou

Hledaný muž | FOTO: Policie ČR
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém muži, který se pokusil o neoprávněný výběr z bankomatu prostřednictvím zcizené plat... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl již nalezen, bohužel mrtev. Předběžně je cizí zavinění vyloučeno. Nyní se zjištění okolnosti úmrtí, zda se jednalo o sebevraždu nebo nešťas... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Plaňany (okres Kolín) - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 16. května 2017 v 14:25 hod. došlo na silnici č. I/12, v km 24,034 - v katastru obce Plaňany k dopravn... celý článek
 

Strážníci probouzeli "nebožtíka", kterého našel podnapilý muž

Městská policie Kolín
Kolín - Kolínští strážníci řešili problémové bezdomovce, zlodějku z benzínky, zklidňovali klienty Oddělení hmotné nouze, sbírali odhozené stříkačky. To vše a ... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži, který působí podivínským dojmem

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl nalezen! Všem velice děkuji za spolupráci při pátrání po pohřešovaném. Tento byl již nalezen na benzínové čerpací stanici ve Velkém Oseku, kd... celý článek
 

Kolínská policie hledá svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Břežany I (okres Kolín) - Dne 29. března 2017 v 10:36 hodin došlo na silnici č. I/12 v katastru obce Břežany I k dopravní nehodě, a to tím způsobem, že dosud nezjištěný řidič s... celý článek
 

Dvakrát alkohol za volantem

Ilustrační foto
Konárovice, Pečky (okres Kolín) - Dne 20. března 2017 v 07:40 hodin došlo v obci Konárovice na křižovatce silnice č. II/322 se silnicí č. III/3222 k dopravní nehodě tím, že řidič vozid... celý článek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    starší

:: Zprávy

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Kultura

:: Sport

:: Názory

Sobota 11. července 2020
svátek má Olga a zítra Bořek
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.
 
 
 
:: weby
:: média