Je pro Vás Kolín místem, na kterém Vám záleží? Pak neváhejte a připojte se k redakční FB skupině Kolín Průběžně.cz.

Podnapilý řidič narazil autem do čerpacího stojanu

19.02.2017 (16:57)
Městská policie Kolín | FOTO: Martin Prokop
Městská policie Kolín | FOTO: Martin Prokop
Kolín - Kolínští strážníci řešili podnapilého řidiče, který naboural do čerpacího stojanu, během tří dnů se postarali o tři nalezené netopýry, řešili opilé bezdomovce, před nádražím ČD zklidnili partičku narkomanů, která vulgárně napadala kolemjdoucí. To vše a další zprávy z období od 18. ledna do 16. února 2017 se dozvíte z pravidelné svodky Heleny Honkiszové, tiskové mluvčí Městské policie Kolín. Pro velké množství zpráv jsme vybrali ty nejzajímavější.

středa 18. ledna

V čase 1:36 hodin požádala paní z ulice Tyršova o pomoc s nemohoucím manželem. Muž spadl z postele na zem a paní ho sama nemohla uzvednout. Strážníci se dostavili na místo, stařečka zvedli a pomohli mu zpět na lůžko.

V čase 17:00 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy OC Futurum. Uvedli, že tam mají bezdomovce, který v OC znečišťuje veřejné prostranství. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci místního problémového závislého bezdomovce, po dořešení události, vykázali z místa.

čtvrtek 19. ledna

V čase 14:00 hodin provedla hlídka okrskových strážníků (rajón č. 3) kontrolu pozemku, který se nachází mezi budovou OC Futurum a Katastrálním úřadem. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se v tomto prostoru zdržují problémové závislé osoby (bezdomovci a narkomani), které si zde vybudovaly bez povolení a vědomí majitele pozemku různé přístřešky a dočasná obydlí. V době kontroly se zde zdržoval bezdomovec, který byl hlídkou strážníků upozorněn, že se zde nesmí on, ani nikdo jiný zdržovat. Strážníci muže opět upozornili na možnost ubytování v městské ubytovně pro osoby bez přístřeší – ulice Polepská. Muž hlídce uvedl, že tuto lokalitu dnes navštívily pracovnice sociálního odboru, se kterými je domluven, že přijme ubytování, které mu nabídly. Muž byl hlídkou MP Kolín upozorněn, že v nejbližších dnech dojde k vyčištění pozemku firmou AVE, poté byl strážníky z místa vykázán.

neděle 22. ledna

V čase 9:00 hodin bylo přijato oznámení z Penny Marketu, že jim v obchodě spí nějaký zákazník. Hlídka po příjezdu na místo zjistila muže, který velmi omezeně komunikoval. Jednalo se o občana Moldávie, který si na prodejně otevřel dvoulitrovou PET láhev červeného vína a v jejím prostoru popíjel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, byla událost předána přivolané hlídce PČR, která se dostavila na místo.

pondělí 23. ledna

V čase 16:18 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana, že před pekařstvím u „Centrumu“ leží nějaký muž. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že muž, který spadl na zem, je pod vlivem alkoholu a je ve stavu, kdy může ohrozit na životě nebo zdraví sebe nebo ostatní osoby. Muž omezeně se strážníky komunikoval a při pokusu o chůzi padal. Strážníci provedli asistenci při převozu na vyšetření do nemocnice. Lékař poté rozhodl, že vzhledem ke stavu značné opilosti, bude muž hospitalizován na PAZS Kolín k odeznění intoxikace.

sobota 28. ledna

V odpoledních hodinách oznámil telefonicky na linku 156 občan, který bydlí v ulici Komenského. Uvedl, že mu narkomani, po aplikaci jiné návykové látky, odhodili tři použité injekční stříkačky na jeho pozemek. Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný nález odklidili do sběrného boxu.

V čase 16:30 hodin předala na Karlově náměstí paní hlídce strážníků, kteří zde vykonávali dohled nad veřejným pořádkem, černou peněženku. Paní peněženku nalezla před jednou ze zdejších restaurací. V peněžence se nacházely doklady mladého muže z okresu Nymburk, slevové studentské karty na přepravu (vlak, autobus) aj. Dále se peněžence nacházela finanční hotovost a dvě vstupenky na maturitní ples. Strážníci zjistili telefonický kontakt na matku mladíka. Maminka uvedla, že o nálezu peněženky syna vyrozumí. Mladík se dostavil na služebnu MP Kolín, kde si po nezbytné administrativě peněženku od strážníků převzal.

neděle 29. ledna

V čase 14:58 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že ze Zálabí od atletického stadionu nějaké děti přebíhají zamrzlé Labe. Hlídka MP Kolín se, po příjezdu na místo, spojila s oznamovatelkou. Paní strážníkům uvedla, že některé děti již řeku přeběhly a jsou někde poblíž OD Tesco. Strážníci skupinu 4 dětí ve věku cca 10 let, které odpovídaly popisu oznamovatelky, nalezli v ulici Na Pustině. Strážníci všem vysvětlili nebezpečnost situace, děti upozornění pochopily a strážníkům přislíbily, že na zamrzlé Labe již nebudou vstupovat. Děti budou na toto nebezpečí upozorněny i při besedách Oddělení prevence kriminality MP Kolín.

V čase 14:48 hodin bylo strážníkům, kteří prováděli kontrolní činnost poblíž čerpací stanice v ulici Havlíčkova, oznámeno jejími pracovníky, že jim před chvílí tři muži narazili automobilem do stojanu, který poškodili. Bylo zde důvodné podezření, dle chování mužů a stylu jízdy, že je řidič vozidla pod vlivem alkoholu. Hlídka z tohoto důvodu přistoupila k vozidlu se slovenskou RZ. Ve voze seděl vzadu jeden muž, druhý na místě spolujezdce a třetí se chystal usednout na místo řidiče. Strážníci se muže dotázali, zda naboural do čerpacího stojanu. Muž z Martina reagoval, že on s vozidlem na místo nepřijel, ale řídil kamarád, který sedí na místě spolujezdce. Muž, který na místo přijel, byl strážníky vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla a dokladu totožnosti. Muž doklady strážníkům předložil a doznal se, že vozidlo až na čerpací stanici řídil a dále k tomu, že narazil do ocelového chrániče čerpacího stojanu. Z dechu muže byl cítit alkohol, zároveň bylo viditelné, že jeho chování má znaky podnapilosti. Strážníci posádku vozidla vyzvali, aby setrvali na místě až do příjezdu PČR – oddělení dopravních nehod. Policie si po příjezdu celou událost od strážníků převzala.

úterý 31. ledna

V čase 20:30 hodin oznámil telefonicky na linku 156 správce městské ubytovny Polepská, že má problémy s opilým ubytovaným. Ubytovna poskytuje přístřeší osobám bez domova. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o nevhodné chování dvou problémových mužů, kteří byli pod vlivem alkoholu. Muž, který má v ubytovně zaplacené ubytování, si chtěl si k sobě na nocleh vzít kamaráda. Vzhledem k pravidlům, které jsou zde dána provozním řádem a vzhledem k nevhodnému chování obou mužů, byli oba vykázáni z tohoto prostoru. Zde ubytovaný muž byl upozorněn, že toto zařízení může využívat pouze ve stavu, kdy není pod vlivem alkoholu.

čtvrtek 2. února

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci místního problémového narkomana. Muž se v prostoru ulice Na Louži přehraboval v kontejneru na domovní odpad. Problémový závislý muž byl z místa, které musel uklidit, důrazně vykázán.

pátek 3. února

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávali okrskoví strážníci (rajón č.3) v prostoru Karlova náměstí, bylo hlídce oznámeno občanem, že zde upadla žena a zranila se. Strážníci se okamžitě dostavili na místo a přivolali RZS. Poté setrvali na místě do příjezdu lékaře, který si paní následně převzal do péče.

sobota 4. února

V čase 19:35 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana ohledně nálezu netopýra, který byl před vchodem u jednoho z domů na Podskalském nábřeží. Hlídka MP Kolín netopýra odchytla, telefonicky byl vyrozuměn pracovník Záchranné stanice Pátek, který si netopýra převzal do péče.

neděle 5. února

V čase 17:00 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že nalezl v ulici Antonína Kaliny u č. p. 1351 netopýra. Hlídka MP Kolín netopýra sebrala a umístila ho do boxu na MP. Telefonicky byl vyrozuměn pracovník Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Pátku, který si pro něj přijel.

pondělí 6. února

V čase 14:00 oznámila osobně na služebnu MP Kolín pracovnice divadla, že v ulici Smetanova u „divadelních nástěnek“ leží netopýr. Strážníci na místě sebrali živého netopýra a umístili ho do boxu na MP. Opět, jako tomu bylo u nálezů zvířat v předešlých dnech, byl na místo přivolán pracovník ze Záchranné stanice v Pátku, který si zvířátko od strážníků převzal.

pátek 10. února

Po 22. hodině bylo přijato telefonické oznámení od občana, že v garážích U Cihelny je slyšet hlasitá hudba. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že v jedné z garáží probíhá zkouška kapely. Hlídka muzikanty upozornila na dobu, kdy je třeba dodržovat noční klid, událost byla vyřešena domluvou.

nedělel 12. února

Místní problémová narkomanka vybírala na Karlově náměstí odpadkové koše. Na místě nechala nepořádek a nedojedenou „svačinu“, kterou v koši nalezla. Po dořešení přestupku a uklizení místa byla vykázána z tohoto prostoru.

Další injekční stříkačky byly nalezeny v prostoru parku Komenského. Narkomani je, po aplikaci jiné návykové látky, odložili na sedák u jedné z laviček. Strážníci nebezpečný nález odklidili do sběrného boxu.

V čase 19:30 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy Tesca, že se zde na parkovišti pohybují bezdomovci a žebrají. Na to, že jsou při nakupování obtěžováni, si stěžovali ostraze občané. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde nalezla tři problémové závislé muže. Osoby byly po dořešení přestupku důrazně vykázáni z místa.

pondělí 13. února

V čase 11:15 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že před OC Futurum obtěžuje muž, pochybného vzhledu a chování, zákazníky OC a žebrá peníze. Strážníci na místě zjistili, že muže velmi „dobře znají“. Muž oslovuje občany, hlavně vyššího věku a dotazuje se na práci. Toto je však pouze záminkou k navázání hovoru, který vždy končí stejně - žebráním finanční hotovosti. Hlídka muži důrazně domluvila a vysvětlila, že nebude svým jednáním nikoho obtěžovat. Poté byl muž, který vše pochopil, vykázán z místa.

úterý 14. února

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, že před halou ČD nějaká skupina mužů, která zde vulgárně napadá občany. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládalo na pravdě. Jednalo se o známé problémové osoby bez domova, kteří jsou uživateli drog. Strážníci osoby vyzvali, aby okamžitě zanechaly nevhodného chování a vulgárností s tím, že na jejich jednání, kterým porušují zákon, není nikdo zvědavý. Narkomani, kteří byli vykázáni z tohoto prostoru, výzvu uposlechli a místo po uklizení nepořádku opustili.

čtvrtek 16. února

V čase 01:48 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní z ulice Písečná, že jí její nemohoucí manžel spadl z postele a ona ho nemůže sama uzvednout. Hlídka MP Kolín pomohla paní manžela uložit do postele. Vzhledem k tomu, že byl muž bez zjevného zranění, nebylo požadováno přivolání lékařské pomoci.

V čase 22:14 oznámil telefonicky na linku 156 muž z ulice Bezručova, že mu jeho nemohoucí nemocná manželka spadla z postele. Muž požádal strážníky o pomoc. Hlídka MP Kolín pomohla paní zvednout a uložit do postele. Žena byla bez viditelného zranění, nebylo proto požadováno přivolání lékařské pomoci.
Autor: kop
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Krimi by Vás také mohlo zajímat:

Kolínská policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení

FOTO: Policie ČR
Kolín - Dne 5. 1. 2018 v ranních hodinách došlo v Kolíně během 30 min. ke dvěma loupežným přepadením dvou náhodně vybraných žen. Dvojice pachatelů (muž a žena... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 18. července 2017 v době kolem 13:15 hod. došlo v ulici Ovčárecká v Kolíně na Novém mostě ke střet... celý článek
 

Kolínští policisté žádají veřejnost o pomoc při identifikaci

FOTO: Policie ČR
Kolín - Neznámý pachatel v době před 11 hodinou dne 2. června 2017 vnikl do domu v ul. Politických vězňů v Kolíně, odkud následně odcizil finanční hotovost. ... celý článek
 

Kolínská policie hledá muže se zcizenou platební kartou

Hledaný muž | FOTO: Policie ČR
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém muži, který se pokusil o neoprávněný výběr z bankomatu prostřednictvím zcizené plat... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl již nalezen, bohužel mrtev. Předběžně je cizí zavinění vyloučeno. Nyní se zjištění okolnosti úmrtí, zda se jednalo o sebevraždu nebo nešťas... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Plaňany (okres Kolín) - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 16. května 2017 v 14:25 hod. došlo na silnici č. I/12, v km 24,034 - v katastru obce Plaňany k dopravn... celý článek
 

Strážníci probouzeli "nebožtíka", kterého našel podnapilý muž

Městská policie Kolín
Kolín - Kolínští strážníci řešili problémové bezdomovce, zlodějku z benzínky, zklidňovali klienty Oddělení hmotné nouze, sbírali odhozené stříkačky. To vše a ... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži, který působí podivínským dojmem

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl nalezen! Všem velice děkuji za spolupráci při pátrání po pohřešovaném. Tento byl již nalezen na benzínové čerpací stanici ve Velkém Oseku, kd... celý článek
 

Kolínská policie hledá svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Břežany I (okres Kolín) - Dne 29. března 2017 v 10:36 hodin došlo na silnici č. I/12 v katastru obce Břežany I k dopravní nehodě, a to tím způsobem, že dosud nezjištěný řidič s... celý článek
 

Dvakrát alkohol za volantem

Ilustrační foto
Konárovice, Pečky (okres Kolín) - Dne 20. března 2017 v 07:40 hodin došlo v obci Konárovice na křižovatce silnice č. II/322 se silnicí č. III/3222 k dopravní nehodě tím, že řidič vozid... celý článek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    starší

:: Zprávy

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Kultura

:: Sport

:: Názory

Sobota 30. května 2020
svátek má Ferdinand a zítra Kamila
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.
 
 
 
:: weby
:: média