Je pro Vás Kolín místem, na kterém Vám záleží? Pak neváhejte a připojte se k redakční FB skupině Kolín Průběžně.cz.

Muž z Ovčárecké ulice měl strach o svého souseda, bohužel oprávněně

28.06.2016 (20:12)
Městská policie Kolín
Městská policie Kolín
Kolín - V uplynulém měsíci kolínští strážníci řešili nejvíce problémové bezdomovce, odhozené injekční stříkačky a ve dvou případech černé rybáře. Byli rovněž přivolání do Ovčárecké ulice, kde muž měl strach o svého souseda, kterého už dva dny neviděl. Bohužel, jeho obavy byly oprávněné. To vše a další zprávy z období od 1. do 26. června se dozvíte z pravidelné svodky Heleny Honkiszové, tiskové mluvčí Městské policie Kolín. Pro velké množství zpráv jsme vybrali ty nejzajímavější.

středa 1. června

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení od pedagogů z 2. ZŠ Kolín – ulice Kmochova ohledně použitých injekčních stříkaček. Stříkačky odhodili narkomané u schodů, které vedou do školy. Dle informace od pedagogů se v těchto místech (v odpoledních hodinách) často vyskytují osoby, které jsou divného vzhledu a chování. Okrskoví strážníci proto budou v této lokalitě provádět častější kontrolu.

pátek 3. června

Dne 3. 6. 2016 v 0:56 hodin volala ostraha haly ČD v Rorejcově ul., že tam mají nějakého bezdomovce, který tam leží v hale, značně páchne a nechce odejít. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovatelem. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se muž přemístil na druhé nástupiště. Jednalo se o muže z Děčína, který neměl platnou jízdenku. Muž byl po dořešení přestupku vykázán z prostorů ČD.

sobota 4. června

V čase 2:25 hodin volal občan, že se mu právě pokoušel nějaký rom prodat kolo za 500,- Kč. Muž uvedl, že má podezření, jestli není kolo kradené. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci se zkontaktovali s oznamovatelem, který strážníkům uvedl popis muže. Muž dále uvedl, že když tuto nabídku odmítl, muž odešel směrem do ul. Zengrova a kolo ponechal na místě. Strážníci kolo převezli na služebnu, událost byla zdokumentována a nalezená věc bude předána na MěÚ Kolín – ztráty a nálezy. Osoba uvedeného popisu se na místě již nenacházela.

V čase 20:25 hodin oznámil telefonicky na služebnu MP Kolín občan, že na autobusové zastávce u nemocnice leží nějaký poloobnažený muž. Strážníci na místě zjistili ležícího muže z Děčína. Bezdomovec byl vzbuzen a po dořešení přestupku byl vykázán z místa.

pondělí 6. června

V čase 11:05 hodin volala paní ředitelka MŠ ul. Bachmačská, že tam mají na hřišti zabodnutou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrné nádoby na nebezpečný odpad.

V poledne bylo přijato oznámení od občana, že v parku Komenského se na lavičkách válí opilí bezdomovci. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila tři podnapilé páchnoucí bezdomovce. Každý se válel na jedné lavičce, které se nachází vedle dětského hřiště. Strážníci po dořešení přestupku problémové závislé osoby z místa vykázali.

V ulici U Přístavu se na zemi povaloval místní problémový bezdomovec, na zemi měl kolem sebe rozházené odpadky. Po upozornění okrskové hlídky (rajón č. 4 a5) začal vše uklízet.

V čase 16:35 hodin oznámila na linku 156 členka ostrahy nádraží ČD, že na 3 nástupišti na lavičce leží páchnoucí bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením byl zjištěn muž, který byl pomočen a pokálen. Hlídka ho po dořešení přestupku vykázala z těchto prostor.

úterý 7. června

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na veřejný pořádek, zjistili strážníci v ulici Rubešova tři bezdomovce, kteří zde obtěžovali kolemjdoucí žebráním. Kolem sebe měli nepořádek, který tvořily nedopalky cigaret a obaly od potravin. Po dořešení přestupku a uklizení místa byli bezdomovci z místa vykázáni.

středa 8. června

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně dvou bezdomovců, kteří se válejí pod rampou v jednom z domů na ulici Benešova. Po příjezdu na místo strážníci zjistili problémovou závislou partnerskou dvojici bezdomovců. Kolem sebe měli nastlaný značný nepořádek z odpadků, nedopalků cigaret a obalů od potravin. Přestupek byl vyřešen uložením blokové pokuty, bezdomovci byli po uklizení místa vykázáni z tohoto prostoru.

pátek 10. června

V čase 09:22 hodin oznámila na linku 156 pracovnice OD Kaufland Kolín, že zde mají osobu podezřelou z krádeže. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z okresu Kolín se přiznal ke krádeži zboží v celkové hodnotě 169,- Kč. Jednalo se o brýle, které si muž nasadil na čelo a prošel s nimi přes pokladní zónu, aniž by zboží zaplatil. Přestupek proti majetku byl vyřešen uložením blokové pokuty, brýle si muž následně zakoupil.

sobota 11. června

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou po nitrožilní aplikaci drogy odhodil narkoman v prostoru ulice Fügnerova. Hlídka MP Kolín na místě nalezla na chodníku injekční stříkačku a uložila ji do boxu na nebezpečný odpad.

neděle 12. června

Dne 12. 6. 2016 v 6:34 hodin volala ostraha z haly ČD v ul. Rorejcova, že tam mají opilého muže, který spí na lavičce a nejde probudit. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovatelem. Strážníci zjistili totožnost muže, dále byla totožnost muže prolustrována prostřednictvím policie. Lustrací na policii bylo zjištěno, že tato osoba je vyhoštěna z ČR a má status nežádoucí osoby. Strážníci proto muže na žádost policie převezli na OO PČR. Zde si muže převzal službu konající policista.

pondělí 13. června

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na veřejný pořádek, byla v ulici Na Valech nalezena použitá injekční stříkačka. Tu po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky odhodil narkoman na zem. Strážníci tento nebezpečný nález odklidili do sběrného boxu.

čtvrtek 16. června

V čase 10:45 hodin oznámil na linku 156 člen rybářské stráže, že potřebuje pomoc od hlídky MP Kolín v ulici Rybářská, a to z důvodu, že je na Labi motorový člun. Dále muž uvedl, že se člun nachází před jezem, kde je to zakázáno plavební dopravní značkou a také to, že na tomto místě chytají rybáři ryby, což je také zakázáno. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci na místě zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci zjistili totožnost majitele motorového člunu a také totožnost muže, který zde chytal ryby. Uvedené nacionále přestupce byly předány hlídkou MP oznamovateli – členu rybářské stráže, protože má tato „úřední osoba“ na zjištění totožnosti právní zájem, a to z důvodu zákonných oprávnění rybářské stráže.

pátek 17. června

V čase 18:39 hodin volal na linku 156 neznámý muž z ul. Na Pobřeží a uvedl, že nějaký opilý nebo zfetovaný muž leze přes plot na železniční trať. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci na místě zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místo byla přivolána RZS a PČR. Lékař rozhodl o umístění muže na PAZS pro jeho nebezpečné chování, jímž ohrožuje sám sebe i okolí na životě a zdraví, a pro silnou podnapilost (3,54 promile). Hlídka MP Kolín provedla asistenci při převozu muže.

sobota 18. června

Na linku 156 bylo v odpoledních hodinách přijato oznámení, že v prodejně Tabák, která je součástí OD Kaufland je problémová žena. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila paní, která svým jednáním budila veřejné pohoršení. V prodejně s tabákovými výrobky se hlasitě dožadovala zakoupení cigaret, na které ale neměla dostatečnou hotovost. Na nevhodné jednání ženy si stěžovali také ostatní zákazníci. Vzhledem k tomu, že žena u sebe neměla doklady a nemohla tak hodnověrně prokázat svoji totožnost, byla předvedena na OO PČR k jejímu zjištění. Přestupek byl vyřešen domluvou, s čímž žena z Kolína souhlasila. Po opakovaném incidentu v prodejně Tabáku v OD Kaufland, kdy se již paní prohlašovala za majitelku Kauflandu a vedla zmatené řeči, byla na místo přivolána RZS, která si ji převzala do své péče. Na žádost posádky RZS byla provedena asistence při převozu pacientky do kolínské nemocnice.

V čase 19:52 hodin volal na linku 156 člen rybářské stráže, že se nachází u Starých lázní a potřebuje naší asistenci, protože chytil dva rybáře, kteří chytali ryby neoprávněně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, které se člen rybářské stráže prokázal a požádal o zjištění totožnosti muže, kterého chytil „chytat na černo“ ryby. Druhá osoba mu utekla. Na místě byla zjištěna totožnost muže, údaje byly po zjištění předány členu rybářské stráže, který má status „úřední osoby“. Přestupek poté řešil sám a hlídce MP Kolín poděkoval za pomoc.

neděle 19. června

V dopoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky. Tu po nitrožilní aplikaci drogy odhodil narkoman u nakládací rampy restaurace Barborka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a injekční stříkačku umístila do boxu, který je určený na tento nebezpečný odpad.

středa 22. června

Při kontrolní činnosti v rajónu č. 4 a 5 zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačku. Tu odhodil narkoman v prostoru ulice Starokolínská. Další injekční stříkačku oznámil telefonicky občan v prostoru ulice Vávrova. Oba nebezpečné nálezy byly zdokumentovány a odklizeny do sběrného boxu.

Místní problémový závislý bezdomovec se povaloval na lavičce – autobusové nádraží na náměstí Republiky. Strážníci tuto stížnost na muže přijali od více občanů, neboť se muž choval velmi nevhodně. Po dořešení přestupku muže strážníci vykázali. Tento problémový muž byl z důvodu problémového chování řešen strážníky ještě jednou, když se povaloval v parku Komenského. Také v tomto případě byl po dořešení přestupku okrskovými strážníky (rajón č. 3) z místa vykázán

čtvrtek 23. června

V ranních hodinách, kdy autohlídka MP Kolín prováděla kontrolu Kmochova ostrova, zjistili v prostoru altánku strážníci šest problémových bezdomovců, kteří zde nocovali. Okolo sebe měli velký nepořádek, který si po dořešení přestupku museli uklidit. Poté byli všichni důrazně vykázáni z místa.

V čase 6:41 hodin oznámila paní z Bezpečného Kolína, že se na dětském hřišti v ulici Za Baštou povalují dva bezdomovci. Oznamovatelka uvedla, že mají bezdomovci okolo sebe značný nepořádek. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o velmi dobře známou a zákony neustále porušující problémovou dvojici narkomanů, kteří byli probuzeni. Po úklidu odpadků a po dořešení přestupku byli narkomani vykázáni z místa.

pátek 24. června

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na veřejný pořádek, zjistili strážníci ve večerních hodinách v parčíku u Společenského domu v ulici Zámecká dva problémové narkomany, kteří se povalovali na lavičce pod stromem. Partnerská dvojice měla v tomto prostoru poházené igelitové tašky a láhve od alkoholu. Byla provedena fotodokumentace události, po dořešení přestupku a uklizení místa byly problémové osoby vykázány.

sobota 25. června

Při kontrolní činnosti v prostoru ulice Veltrubská, která byla zaměřena na kontrolu veřejného pořádku tohoto místa, zde byli zjištěni tři muži. Dva občané Rumunska zde spolu s místním problémovým bezdomovcem konzumovali alkoholické nápoje. Bezdomovec navíc v tomto prostoru močil. Přestupky byly vyřešeny uložením blokové pokuty každé osobě, ty byly poté z tohoto prostoru vykázány.

neděle 26. června

V odpoledních hodinách oznámil telefonicky na služebnu MP Kolín občan, že již od pátku neviděl svého souseda a má obavu, zda se mu něco nestalo, protože je muž nemocný na srdce. Hlídka MP Kolín po příjezdu do ulice Ovčárecká zjistila od oznamovatele, že muži před domem stojí nezajištěné vozidlo a od pátku ho také nikdo jiný neviděl. Na bouchání a zvonění nikdo nereagoval, mobilní telefon, kterým se mu sousedé pokoušeli dovolat, byl slyšet někde v prostoru bytu. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která společně s hasiči provedla otevření bytu. Na místě bylo zjištěno, že muž zemřel.
Autor: kop
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Krimi by Vás také mohlo zajímat:

Kolínská policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení

FOTO: Policie ČR
Kolín - Dne 5. 1. 2018 v ranních hodinách došlo v Kolíně během 30 min. ke dvěma loupežným přepadením dvou náhodně vybraných žen. Dvojice pachatelů (muž a žena... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 18. července 2017 v době kolem 13:15 hod. došlo v ulici Ovčárecká v Kolíně na Novém mostě ke střet... celý článek
 

Kolínští policisté žádají veřejnost o pomoc při identifikaci

FOTO: Policie ČR
Kolín - Neznámý pachatel v době před 11 hodinou dne 2. června 2017 vnikl do domu v ul. Politických vězňů v Kolíně, odkud následně odcizil finanční hotovost. ... celý článek
 

Kolínská policie hledá muže se zcizenou platební kartou

Hledaný muž | FOTO: Policie ČR
Kolín - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém muži, který se pokusil o neoprávněný výběr z bankomatu prostřednictvím zcizené plat... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl již nalezen, bohužel mrtev. Předběžně je cizí zavinění vyloučeno. Nyní se zjištění okolnosti úmrtí, zda se jednalo o sebevraždu nebo nešťas... celý článek
 

Kolínští policisté hledají svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Plaňany (okres Kolín) - Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Dne 16. května 2017 v 14:25 hod. došlo na silnici č. I/12, v km 24,034 - v katastru obce Plaňany k dopravn... celý článek
 

Strážníci probouzeli "nebožtíka", kterého našel podnapilý muž

Městská policie Kolín
Kolín - Kolínští strážníci řešili problémové bezdomovce, zlodějku z benzínky, zklidňovali klienty Oddělení hmotné nouze, sbírali odhozené stříkačky. To vše a ... celý článek
 

Kolínští policisté pátrají po pohřešovaném muži, který působí podivínským dojmem

Ilustrační foto
Kolín - Muž byl nalezen! Všem velice děkuji za spolupráci při pátrání po pohřešovaném. Tento byl již nalezen na benzínové čerpací stanici ve Velkém Oseku, kd... celý článek
 

Kolínská policie hledá svědky dopravní nehody

Ilustrační foto
Břežany I (okres Kolín) - Dne 29. března 2017 v 10:36 hodin došlo na silnici č. I/12 v katastru obce Břežany I k dopravní nehodě, a to tím způsobem, že dosud nezjištěný řidič s... celý článek
 

Dvakrát alkohol za volantem

Ilustrační foto
Konárovice, Pečky (okres Kolín) - Dne 20. března 2017 v 07:40 hodin došlo v obci Konárovice na křižovatce silnice č. II/322 se silnicí č. III/3222 k dopravní nehodě tím, že řidič vozid... celý článek
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    starší

:: Zprávy

:: Koktejl

Kolín - Z naší přírody

 

:: Kultura

:: Sport

:: Názory

Sobota 11. července 2020
svátek má Olga a zítra Bořek
 
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.
 
 
 
:: weby
:: média