Je pro Vs Kolín mstem, na kterm Vm zle? Pak nevhejte a pipojte se k redakn FB skupin Kolín Prbn.cz.

Skautský svátek Den sesterství - 22. únor

22.02.2020 (13:54) - aktualizovno: 22.02.2020 (14:07)
Kolín - Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den.

Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Tento den se narodili manželé Robert (v Londýně 22. února 1857) a Olave (St.Clair Soames, 22. února 1889) Baden Powellovi, kteří byli zakladatelé skautské organizace. Tento den slouží všem skautům z celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. Svátek všech skautů světa připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti. Podobný svátek je ještě 24. dubna na den sv. Jiří - patrona skautů.

Myšlenkové základy skautingu

Baden-Powell, kterého rodina již od dětství vedla ke křesťanství, si uvědomoval, že svému hnutí musí dát pevný mravní základ. A bylo samozřejmé, že morálním kodexem skautingu se stane právě křesťanství. Základními principy se tak stala služba Bohu, služba bližnímu a služba sobě. Z této posloupnosti zásad zaznívá naprosto zřetelně „největší přikázání křesťanství“, které Kristus zvěstoval svým učedníkům, totiž

„....miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe!“ (Mk12, 30-31).

Veškeré morální zásady pak Baden-Powell vložil do jím sestaveného skautského zákona. Skautské desatero je v podstatě jinak řečené a jinak srovnané Desatero Božích přikázání. Jistý rozdíl je však v tom, že Baden-Powell ho nekoncipoval ve formě příkazů (skaut musí) ani zákazů (skaut nesmí) ani jako doporučení (skaut by měl být), ale jako konstatování, jakým „skaut je“. Pak již záleží na jednotlivci, zda se se zákonem ztotožní a dodržuje jej a je tedy skautem, nebo nedodržuje a skautem není.

O čem je tedy skautské desatero?

Skaut je pravdomluvný
Skaut je věrný a oddaný
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
Skaut je zdvořilý
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
Skaut je veselé mysli
Skaut je hospodárný
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích.

Ladislav Kamaryt, který vedl v Kolíně skautský oddíl Havranů v letech 1948-50 (a pak od roku 1968), vyprávěl: "Po zákazu skautingu za mnou chodili kluci a říkali, že chtějí být skauty (padesátá léta). Nemohl jsem pro ně udělat nic, než, že jsem jim napsal skautské desatero a nakreslil několika tahy skautskou lilii. Tito kluci pak byli kolikrát opravdovějšími skauty, než někteří, kteří mohli skautovat dříve oficiálně.

Na úvodní fotografii manželé Baden-Powellovi.

použito:
svatky.centrum.cz/sv…
cs.wikipedia.org/wik…
protos.skauting.cz/w…
vzpomínky autora článku

Autor: pet
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Koktejl by Vs tak mohlo zajmat:

Pistole na pomoc přírodě potřebná není

Kolín - Průběžně chce tímto článkem pomoci, těm, kteří pomáhají přírodě :) Občanská iniciativa Smluvní péče o perspektivní lokality z... cel lnek
 

Vznik republiky - postřehy a příběhy

Kolín - Pod hlavičkou Kostnické jednoty proběhla v neděli 27. října přednáška pana Josefa Ptáčka a Miroslava Frydrycha, kteří se tématice naší... cel lnek
 

Z naší přírody

Kolín - Postupně vznikající dokumentární cyklus Z naší přírody mapuje přírodu a její bohatství v okolí Kolína a na Kolínsku. Mnozí z nás ... cel lnek
 

Velikonoce se blíží

Kolín - Velikonoce se blíží a s nimi různé kulturní i církevní akce. Jednu z nich pořádá místní pobočka Kostnické jednoty ...... cel lnek
 

Přednáška ing. Pavla Rause, PhD. na téma Blízkost a emoce ve vztazích

Kolín - Jedním z důvodů, proč nám Bůh dal emoce, je, abychom mohli milovat z celého srdce jeho a abychom byli schopni milovat druhé. Umět zacház... cel lnek
 

Nový dětský klub Lavina

Kolín - Od 4. září zahajuje Církev bratrská volnočasový klub pro mládež s názvem klub LaViNa. Klub je programem pro teenagery, kteří mají rá... cel lnek
 

Rozsvícení stromku na Pašince

Pašinka (okres Kolín) - I letošní rok Pašinečtí rozsvítili svůj Vánoční stromek. :) Podvečerní akci pořádaly dámy ze Statku Na Rynku. Posluchače oslovi... cel lnek
 

Seminář Dany Beranové - Osobní styl a image

Mstsk knihovna Koln | FOTO: Tom Koleszr
Kolín - Seminář věnovaný osobnímu stylu a oblékání povede profesionální stylistka a vizážistka Dana Beranová, která poskytuje služby mnoha mód... cel lnek
 

Zajímavá VIDEA z Kolínska II: Kolona nákladních veteránů a historických autobusů brázdí kolínské ulice

FOTO: Screen - youtube video - Kladno - Rozdlovsk rozhledy
Kolín - Druhý díl seriálu Zajímavá VIDEA z Kolínska patří 14. ročníku mezinárodního srazu užitkových nákladních vozidel a autobusů Zlatý ba... cel lnek
 

Zajímavá VIDEA z Kolínska I: Kmochův Kolín a videomapping

FOTO: Screen videomapping
Kolín - Počínaje dnešním jsme pro vás připravili nový seriál nazvaný Zajímavá VIDEA z Kolínska. Prvním příspěvkem je videomapping z dílny kol... cel lnek
 

:: Zprávy

Kolín, Týnec nad Labem (okres Kolín) - Boj o lesy u Týnce nad Labem

 

:: Krimi

:: Kultura

:: Sport

:: Názory

ter 3. jna 2023
svtek m Bohumil a ztra Frantiek
 
 
TIP: Vyberte si region (okresn msto) i zvolte rubriku zprv, pop. oboj a ulote do oblbench. Nastaven URL adresa funguje jako filtr pro Vmi zvolen vbr zprv.
 
 
 
:: weby
:: média